Blog

VPLIV SOLVENTOV, AGRESIVNIH SNOVI

Vidne lise nepravilne oblike, ki nastanejo zaradi delovanja agresivne snovi na zgornji površini prevleke, odvisno od dolžine izpostavljenosti, ki lahko povzročijo razbarvanje, korozijo, pokanje in posledično lušenje nanosa.

VZROKI   PREPREČEVANJE  
– ptičje iztrebke, ki polagajo dolgo apno na lak
– pojavljajo se agresivni rastlinski sokovi, npr. po parkiranju pod drevesom v cvetu  
– industrijsko onesnaženje v obliki kislega dežja (vsebuje žveplove spojine)  
– uporaba močnih detergentov na svežem premazu  
– nenamerno razlitje agresivnih snovi (kislina iz akumulatorja, zavorna tekočina, peroksid iz trdilca za poliesterni kit, agresivno topilo)  
– takojšnja odstranitev ptičjih iztrebkov s površine premaza, zaščita pri parkiranju vozil zunaj vrat  
– ustrezno utrjevanje premazov in izogibanje detergentom v začetni fazi uporabe svežega premaza  
– vzdrževanje čistoče in reda na delovnem mestu ter ustrezna zaščita vozila med popravilom  
POPRAVILO  
Manjše poškodbe je treba matirati in nato polirati s pasto za poliranje. Večje škode je treba odstraniti, dokler se zdravi sloj ne povrne